Львів, Миколайчука, 9

Спеціалісти по лазерній корекції зору

Сергій Юрійович Могілевський
Головний науковий консультант МЦ "ЛАЗЕР Плюс» - лікар вищої категорії, доктор медичних наук, професор

С.Ю. Могілевський  у 1985 р. закінчив з відзнакою Донецький державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». У 1985-1986 роках навчався в інтернатурі за спеціальністю «Офтальмологія» у відділенні мікрохірургії ока Донецької обласної клінічної лікарні.

1986-1987 рр. - лікар-офтальмолог поліклініки міської лікарні № 6. 

1987-1989 рр. - лікар-офтальмолог очного відділення міської лікарні № 19. 

1989-1990 рр. - лікар-ординатор відділення мікрохірургії ока обласної клінічної лікарні. 

З листопада 1990 року працював асистентом кафедри очних хвороб.

1994-2013 рр. - працював за сумісництвом завідувачем відділенням мікрохірургії ока.

У 1993 році під науковим керівництвом члена-кореспондента НАН і НАМН України професора М.М. Сергієнка захистив дисертацію на здобуття ступеню кандидата медичних наук на тему «Прогнозування, профілактика і лікування запальних ускладнень після антиглаукоматозних операцій». 

У 1997 році присвоєне вчене звання «доцент».

У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук на тему “Катаракта з супутньою первинною глаукомою (патогенічно орієнтоване хірургічне і лазерне лікування, профілактика післяопераційних ускладнень)”.

У 2007 р. обрано професором кафедри офтальмології.

У 2010 р. присвоєне вчене звання «професор». 

Працює професором кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (м. Київ).

Професор С.Ю. Могілевський - автор більш ніж 500 наукових робіт (у тому числі опублікованих у провідних зарубіжних виданнях), 3 винаходів, 17 патентів України. Співавтор 4 підручників з очних хвороб для студентів медичних ВНЗ.

Під керівництвом професора С.Ю. Могилевського захищено 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, виконуються ще 3 кандидатські дисертації та 1 докторська дисертація.

Заступник головного редактора журналу "Архів офтальмології України", член редколегії фахових журналів «Міжнародний ендокринологічний журнал» та «Українського вісника медико-соціальної експертизи».

Член Європейської асоціації катарактальних і рефракційних хірургів. 

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.613.05 з захисту докторських (кандидатських) дисертацій за фахом «Офтальмологія» у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.            

Юлія Олександрівна Панченко
Рефракційний хірург, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії

У 2003 році закінчила Донецький національний медичний університет ім. М. Горького за спеціальністю «Лікувальна справа» з відзнакою. З 2003 до 2004 рр.. - Інтернатура у відділенні мікрохірургії ока Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання. З 2004 року лікар-офтальмолог, офтальмохірург відділення мікрохірургії ока Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання. З 2006 року лікар-офтальмолог, ексімерлазерний хірург мережі офтальмологічних клінік «ЛАЗЕР Плюс».

Юлія Панченко захистила кандидатську дисертацію, присвячену вивченню проблеми післяопераційного астигматизму після антіглаукоматозних операцій на базі ДонНМУ. Автор 18 наукових праць по профілактиці та прогнозуванню післяопераційного астигматизму в хірургічному лікуванні глаукоми і проблем екісмерлазерной корекції. Автор одного патенту на винахід та 76 друкованих робіт.

Дипломи та сертифікати

2005 р. - учасник науково-практичного семінару «Попередження сліпоти у дітей в Україні»

2005 р. - учасник програми ВООЗ «Зір-2020» з практичним семінаром «Жива хірургія», що проводиться на базі Центру мікрохірургії ока (Київ, Україна)

2005 р. - учасник IV Міжнародного симпозіуму з офтальмохірургії: «Сучасні досягнення в хірургії переднього та заднього сегментів ока» з практичним семінаром «Жива хірургія» (Київ, Україна).

2008 р. - курс рефракційної хірургії на обладнанні фірми Carl Zeiss (ексимерний лазер MEL 80, фемтосекундний лазер VisuMax, система індивідуалізованої абляції CRS-Master) в клініках Мюнхена і Кельна

2008 р. - удосконалення по темі Ексимерлазерная хірургії в Єкатеринбургському центрі МНТК «Мікрохірургія ока»

2008 р. - навчання в Санкт-Петербурзькому філіалі «МНТК«Мікрохірургія ока» ім. Акад. С.Н. Федорова Росмедтехнології» за курсом «Вітреоретинальної хірургії»

2008 р. - навчання на кафедрі офтальмології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця «Сучасні лазерні технології в лікуванні основних захворювань органа зору»

2009 р. - навчання в Московському філіалі «МНТК« Мікрохірургія ока» ім. Акад. С.Н. Федорова Росмедтехнології» за курсом «Вітреоретинальної хірургії»

2011 р. - ВетЛаб "Факоемульсифікація катаракти", м . Київ

2011 р. - участь у конгресі "Euroretina", м. Лондон

2012 р. - участь у роботі всеросійського семірнару «Круглий стіл» «Макула», м. Ростов-на-Дону

2013 р. - участь у роботі конференції "Вітреоретинальна хірургія", м. Москва

2013 р. - участь у конгресі "Euroretina", м. Гамбург

Юрій Феліксович Міцкевич
Головний лікар офтальмологічного центру «ЛАЗЕР Плюс» м. Львів, лікар вищої категорії
Закінчив Львівський медичний інститут, ВМФ при Саратовському Медичному Інституті за фахом - лікувальна справа. Друга вища освіта - факультет керівного медичного складу ВМА ім. С.С. Кірова (СПБ) за фахом офтальмологія.

Професійний досвід

1986 – 1987 – військовий лікар

1987 – 1989 – лікар – окуліст окремого медичного батальйону

1989 – 1991 – лікар офтальмолог Армійського  госпіталю

1991 – 1994  – навчання та робота в клініці  офтальмології ВМА ім.С.С. Кірова (СПБ)

1994 – 1999 – старший  викладач 74 інтернатури медичного складу ЗахОК, клінічна база – офтальмологічне відділення 1120 ЦВКГ м. Львова

1999 – 2008 – начальник офтальмологічного відділення базового військового госпіталю м. Мукачева

2008 – дотепер – головний лікар офтальмологічного центру «ЛАЗЕР Плюс», м. Львів

Дипломи та сертифікати

1987 - спеціалізація з хірургії

1988 – спеціалізація з офтальмології ГРВН

1995 – лікар – офтальмолог першої кваліфікаційної категорії

1996 – тематичне удосконалення «Мікрохірургія ока», м. Київ

1997 – передатестаційній цикл «Організація та управління охорони здоров’я», м. Львів

2000  – передатестаційній цикл з офтальмології

З 2000  – лікар – офтальмолог вищої кваліфікаційної категорії

2005 – учасник науково-практичної конференції «Вікова макулярна дегенерація: сучасні клінічні аспекти діагностики і лікування» м. Львів

2006 – тематичне удосконалення «Мікрохірургія  ока з методами імплантації штучного кришталика та факоемульсифікації» м. Київ

2006 – учасник конференції  Baush & Lomb з катарактальної та рефракційної хірургії, м. Київ

2008 – учасник науково-практичної конференції «Клінічна діагностика, невідкладна допомога та лікування при травмах та опіках очей та їх додатків у дорослого та дитячого населення, профілактика інвалідності» м. Львів.

2012 р. - Всеросійський семінар "Круглий стіл - Макула", м. Ростов-на-Дону.