Львів, Миколайчука, 9
Маріуполь пр. Миру, 77

Спеціалісти по лазерній корекції зору

Сергій Юрійович Могілевський
Головний науковий консультант МЦ "ЛАЗЕР Плюс» - доктор медичних наук, професор

С.Ю. Могілевський  закінчив з відзнакою Донецький державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа», навчався в інтернатурі за спеціальністю «Офтальмологія» у відділенні мікрохірургії ока Донецької обласної клінічної лікарні.

У 1993 році під науковим керівництвом члена-кореспондента НАН і НАМН України професора М.М. Сергієнка захистив дисертацію на здобуття ступеню кандидата медичних наук на тему «Прогнозування, профілактика і лікування запальних ускладнень після антиглаукоматозних операцій». 

У 1997 році присвоєне вчене звання «доцент».

У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук на тему “Катаракта з супутньою первинною глаукомою (патогенічно орієнтоване хірургічне і лазерне лікування, профілактика післяопераційних ускладнень)”.

У 2007 р. обрано професором кафедри офтальмології.

У 2010 р. присвоєне вчене звання «професор». 

Працює професором кафедри офтальмології Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика МОЗ України (м. Київ).

Професор С.Ю. Могілевський - автор більш ніж 550 наукових робіт (у тому числі опублікованих у провідних зарубіжних виданнях), 3 винаходів, 17 патентів України. Співавтор 4 підручників з очних хвороб для студентів медичних ВНЗ.

Під керівництвом професора С.Ю. Могілевського захищено 1 дисертація на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук, 10 - кандидата медичних наук, виконуються ще 1 докторська дисертація та 3 кандидатські дисертації.

Заступник головного редактора журналу "Архів офтальмології України", член редколегії фахових журналів «Міжнародний ендокринологічний журнал» та «Українського вісника медико-соціальної експертизи».

Член Європейської асоціації катарактальних і рефракційних хірургів. 

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.613.05 з захисту докторських (кандидатських) дисертацій за фахом «Офтальмологія» у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.            

Юлія Олександрівна Панченко
Доктор медичних наук, лікар вищої категорії

Закінчила Донецький національний медичний університет ім. М. Горького за спеціальністю «Лікувальна справа» з відзнакою, навчалася в інтернатурі у відділенні мікрохірургії ока Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання. 

Юлія Панченко захистила кандидатську дисертацію, присвячену вивченню проблеми післяопераційного астигматизму після антіглаукоматозних операцій. 

У 2020 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук "Діабетична макулопатія у хворих на цукровий діабет 2 типу (питання патогенезу, фактори ризику, прогнозування розвитку і рецидивів після хірургічного лікування" за спеціальністю 14.00.18 "Офтальмологія". 

Автор одного патенту на винахід та 98 друкованих робіт, в тому числі і в провідних закордонних виданнях.

Дипломи та сертифікати

2005 р. - учасник науково-практичного семінару «Попередження сліпоти у дітей в Україні»

2005 р. - учасник програми ВООЗ «Зір-2020» з практичним семінаром «Жива хірургія», що проводиться на базі Центру мікрохірургії ока (Київ, Україна)

2005 р. - учасник IV Міжнародного симпозіуму з офтальмохірургії: «Сучасні досягнення в хірургії переднього та заднього сегментів ока» з практичним семінаром «Жива хірургія» (Київ, Україна).

2008 р. - курс рефракційної хірургії на обладнанні фірми Carl Zeiss (ексимерний лазер MEL 80, фемтосекундний лазер VisuMax, система індивідуалізованої абляції CRS-Master) в клініках Мюнхена і Кельна

2008 р. - удосконалення по темі Ексимерлазерная хірургії в Єкатеринбургському центрі МНТК «Мікрохірургія ока»

2008 р. - навчання в Санкт-Петербурзькому філіалі «МНТК«Мікрохірургія ока» ім. Акад. С.Н. Федорова Росмедтехнології» за курсом «Вітреоретинальної хірургії»

2008 р. - навчання на кафедрі офтальмології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця «Сучасні лазерні технології в лікуванні основних захворювань органа зору»

2009 р. - навчання в Московському філіалі «МНТК« Мікрохірургія ока» ім. Акад. С.Н. Федорова Росмедтехнології» за курсом «Вітреоретинальної хірургії»

2011 р. - ВетЛаб "Факоемульсифікація катаракти", м . Київ

2011 р. - участь у конгресі "Euroretina", м. Лондон

2012 р. - участь у роботі всеросійського семірнару «Круглий стіл» «Макула», м. Ростов-на-Дону

2013 р. - участь у роботі конференції "Вітреоретинальна хірургія", м. Москва

2013 р. - участь у конгресі "Euroretina", м. Гамбург