Львів, Миколайчука, 9

Спеціалісти по лазерній корекції зору

Сергій Юрійович Могілевський
Головний науковий консультант МЦ "ЛАЗЕР Плюс» - лікар вищої категорії, доктор медичних наук, професор

С.Ю. Могілевський  у 1985 р. закінчив з відзнакою Донецький державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». У 1985-1986 роках навчався в інтернатурі за спеціальністю «Офтальмологія» у відділенні мікрохірургії ока Донецької обласної клінічної лікарні.

1986-1987 рр. - лікар-офтальмолог поліклініки міської лікарні № 6. 

1987-1989 рр. - лікар-офтальмолог очного відділення міської лікарні № 19. 

1989-1990 рр. - лікар-ординатор відділення мікрохірургії ока обласної клінічної лікарні. 

З листопада 1990 року працював асистентом кафедри очних хвороб.

1994-2013 рр. - працював за сумісництвом завідувачем відділенням мікрохірургії ока.

У 1993 році під науковим керівництвом члена-кореспондента НАН і НАМН України професора М.М. Сергієнка захистив дисертацію на здобуття ступеню кандидата медичних наук на тему «Прогнозування, профілактика і лікування запальних ускладнень після антиглаукоматозних операцій». 

У 1997 році присвоєне вчене звання «доцент».

У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук на тему “Катаракта з супутньою первинною глаукомою (патогенічно орієнтоване хірургічне і лазерне лікування, профілактика післяопераційних ускладнень)”.

У 2007 р. обрано професором кафедри офтальмології.

У 2010 р. присвоєне вчене звання «професор». 

Працює професором кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (м. Київ).

Професор С.Ю. Могілевський - автор більш ніж 500 наукових робіт (у тому числі опублікованих у провідних зарубіжних виданнях), 3 винаходів, 17 патентів України. Співавтор 4 підручників з очних хвороб для студентів медичних ВНЗ.

Під керівництвом професора С.Ю. Могілевського захищено 1 дисертація на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук, 8 - кандидата медичних наук, виконуються ще 1 докторська дисертація та 3 кандидатські дисертації.

Заступник головного редактора журналу "Архів офтальмології України", член редколегії фахових журналів «Міжнародний ендокринологічний журнал» та «Українського вісника медико-соціальної експертизи».

Член Європейської асоціації катарактальних і рефракційних хірургів. 

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.613.05 з захисту докторських (кандидатських) дисертацій за фахом «Офтальмологія» у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.            

Юлія Олександрівна Панченко
Рефракційний хірург, доктор медичних наук, лікар вищої категорії

У 2003 році закінчила Донецький національний медичний університет ім. М. Горького за спеціальністю «Лікувальна справа» з відзнакою. З 2003 до 2004 рр.. - Інтернатура у відділенні мікрохірургії ока Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання. З 2004 року лікар-офтальмолог, офтальмохірург відділення мікрохірургії ока Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання. З 2006 року лікар-офтальмолог, ексімерлазерний хірург мережі «ЛАЗЕР Плюс».

Юлія Панченко захистила кандидатську дисертацію, присвячену вивченню проблеми післяопераційного астигматизму після антіглаукоматозних операцій. 

У 2020 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук "Діабетична макулопатія у хворих на цукровий діабет 2 типу (питання патогенезу, фактори ризику, прогнозування розвитку і рецидивів після хірургічного лікування" за спеціальністю 14.00.18 "Офтальмологія". 

Автор одного патенту на винахід та 76 друкованих робіт, в тому числі і в провідних закордонних виданнях.

Дипломи та сертифікати

2005 р. - учасник науково-практичного семінару «Попередження сліпоти у дітей в Україні»

2005 р. - учасник програми ВООЗ «Зір-2020» з практичним семінаром «Жива хірургія», що проводиться на базі Центру мікрохірургії ока (Київ, Україна)

2005 р. - учасник IV Міжнародного симпозіуму з офтальмохірургії: «Сучасні досягнення в хірургії переднього та заднього сегментів ока» з практичним семінаром «Жива хірургія» (Київ, Україна).

2008 р. - курс рефракційної хірургії на обладнанні фірми Carl Zeiss (ексимерний лазер MEL 80, фемтосекундний лазер VisuMax, система індивідуалізованої абляції CRS-Master) в клініках Мюнхена і Кельна

2008 р. - удосконалення по темі Ексимерлазерная хірургії в Єкатеринбургському центрі МНТК «Мікрохірургія ока»

2008 р. - навчання в Санкт-Петербурзькому філіалі «МНТК«Мікрохірургія ока» ім. Акад. С.Н. Федорова Росмедтехнології» за курсом «Вітреоретинальної хірургії»

2008 р. - навчання на кафедрі офтальмології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця «Сучасні лазерні технології в лікуванні основних захворювань органа зору»

2009 р. - навчання в Московському філіалі «МНТК« Мікрохірургія ока» ім. Акад. С.Н. Федорова Росмедтехнології» за курсом «Вітреоретинальної хірургії»

2011 р. - ВетЛаб "Факоемульсифікація катаракти", м . Київ

2011 р. - участь у конгресі "Euroretina", м. Лондон

2012 р. - участь у роботі всеросійського семірнару «Круглий стіл» «Макула», м. Ростов-на-Дону

2013 р. - участь у роботі конференції "Вітреоретинальна хірургія", м. Москва

2013 р. - участь у конгресі "Euroretina", м. Гамбург