Львів, Миколайчука, 9
Маріуполь пр. Миру, 77

Керівний склад

Ірина Куцин
Директор мережі «ЛАЗЕР Плюс»

Навчалася у Національному університеті «Львівська Політехніка» за спеціальністю «Прикладна лінгвістика». Другу вищу освіту отримала у Львівському регіональному інституті управління Національної академії державного управлянні за фахом «Управління проектами». 

Закінчила аспірантуру за напрямком "Державне управління", працює над дисертацією на тему "Державне управління та регулювання розвитку середніх та малих форм підприємництва у приватному секторі медичної галузі України."

З початку 2007 р. – менеджер проекту офтальмологічного центру «ЛАЗЕР Плюс»

З 2010 р. – директор мережі «ЛАЗЕР Плюс» м. Львів.

Сергій Юрійович Могілевський
Головний науковий консультант МЦ "ЛАЗЕР Плюс» - лікар вищої категорії, доктор медичних наук, професор Сергій Юрійович Могілевський

С.Ю. Могілевський  закінчив з відзнакою Донецький державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа», навчався в інтернатурі за спеціальністю «Офтальмологія» у відділенні мікрохірургії ока Донецької обласної клінічної лікарні.

У 1993 році під науковим керівництвом члена-кореспондента НАН і НАМН України професора М.М. Сергієнка захистив дисертацію на здобуття ступеню кандидата медичних наук на тему «Прогнозування, профілактика і лікування запальних ускладнень після антиглаукоматозних операцій».

У 1997 році присвоєне вчене звання «доцент».

У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук на тему “Катаракта з супутньою первинною глаукомою (патогенічно орієнтоване хірургічне і лазерне лікування, профілактика післяопераційних ускладнень)”.

У 2007 р. обрано професором кафедри офтальмології.

У 2010 р. присвоєне вчене звання «професор».

Працює професором кафедри офтальмології Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика МОЗ України (м. Київ).

Професор С.Ю. Могілевський - автор більш ніж 550 наукових робіт (у тому числі опублікованих у провідних зарубіжних виданнях), 3 винаходів, 17 патентів України. Співавтор 4 підручників з очних хвороб для студентів медичних ВНЗ.

Під керівництвом професора С.Ю. Могілевського захищено 1 дисертація на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук, 10 - кандидата медичних наук, виконуються ще 1 докторська дисертація та 3 кандидатські дисертації.

Заступник головного редактора журналу "Архів офтальмології України", член редколегії фахових журналів «Міжнародний ендокринологічний журнал» та «Українського вісника медико-соціальної експертизи».

Член Європейської асоціації катарактальних і рефракційних хірургів.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.613.05 з захисту докторських (кандидатських) дисертацій за фахом «Офтальмологія» у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.            

Ася Головльова
директор офтальмологічного центру «ЛАЗЕР Плюс»

Закінчила економічний факультет Донецького Національного Університету за спеціальністю маркетинг.

За 17 років роботи в медичному центрі «ЛАЗЕР Плюс» успішно пройшла всі щаблі від адміністратора до директора центру.