Львів, Миколайчука, 9
(032) 224-9-224
(096) 224-9-225

Керівний склад

Ірина Куцин
Директор медичного центру «ЛАЗЕР Плюс»

Навчалася у Національному університеті «Львівська Політехніка» за спеціальністю «Прикладна лінгвістика». Другу вищу освіту отримала у Львівському регіональному інституті управління Національної академії державного управлянні за фахом «Управління проектами». 

З початку 2007 р. – менеджер проекту офтальмологічного центру «ЛАЗЕР Плюс»

З 2008 р. – директор медичного центру «ЛАЗЕР Плюс» м. Львів.

Сергій Юрійович Могілевський
Головний науковий консультант МЦ "ЛАЗЕР Плюс» - лікар вищої категорії, доктор медичних наук, професор Сергій Юрійович Могілевський

С.Ю. Могілевський  у 1985 р. закінчив з відзнакою Донецький державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». У 1985-1986 роках навчався в інтернатурі за спеціальністю «Офтальмологія» у відділенні мікрохірургії ока Донецької обласної клінічної лікарні.

1986-1987 рр. - лікар-офтальмолог поліклініки міської лікарні № 6.

1987-1989 рр. - лікар-офтальмолог очного відділення міської лікарні № 6.

1989-1990 рр. - лікар-ординатор відділення мікрохірургії ока обласної клінічної лікарні.

З листопада 1990 року працював асистентом кафедри очних хвороб.

1994-2013 рр. - працював за сумісництвом завідувачем відділенням мікрохірургії ока.

У 1993 році під науковим керівництвом члена-кореспондента НАН і НАМН України професора М.М. Сергієнка захистив дисертацію на здобуття ступеню кандидата медичних наук на тему «Прогнозування, профілактика і лікування запальних ускладнень після антиглаукоматозних операцій».

У 1997 році присвоєне вчене звання «доцент».

У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук на тему “Катаракта з супутньою первинною глаукомою (патогенічно орієнтоване хірургічне і лазерне лікування, профілактика післяопераційних ускладнень)”.

У 2007 р. обрано професором кафедри офтальмології.

У 2010 р. присвоєне вчене звання «професор».

Працює професором кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України (м. Київ).

Професор С.Ю. Могілевський - автор більш ніж 420 наукових робіт (у тому числі опублікованих у провідних зарубіжних виданнях), 1 винаходу, 15 патентів України. Співавтор 4 підручників з очних хвороб для студентів медичних ВНЗ.

Член редколегії фахових журналів «Архів офтальмології України», «Міжнародний ендокринологічний журнал» та «Українського вісника медико-соціальної експертизи»

Член Європейської асоціації катарактальних і рефракційних хірургів.

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.613.05 з захисту докторських (кандидатських) дисертацій за фахом «Офтальмологія» у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.